En maximalt effektiv borstning ger ett rent resultat

Hamsteri är ett borstaggregat som putsar bort och samlar upp sand, skräp och annat löst material med maximal effekt och snabbhet. I det praktiska arbetet noterar man den väl genomtänkta och driftsäkra tekniken och en snygg design. Genom att ta hänsyn till miljöfaktorer vid borstningen och att effektivt eliminera mineraldamm och stenar minskas hälsorisken för dem som rör sig på vägar och trottoarer.

Ett snyggt och effektivt arbetsresultat

De uppsamlande borstaggregaten Hamsteri lämpar sig för redskapsbärare av olika vikt, tätortstraktorer och hjullastare oberoende av storlek och modell. Hamsteri-sortimentet fungerar som bäst i stadsmiljö, bostadsområden, industriområden, hamnar och parkeringsplatser och kring sorterings- och återvinningsanläggningar. Fiberlamellridåer baktill och på sidorna förhindrar att finfördelat damm sprids utanför aggregatet. Genom justering av huvudborsten och sidoborstarna kan man få ett snyggt och effektivt arbetsresultat. Den flytande, linjära rörelsen hos huvudborsten leder till en effektiv uppsamling genom att avståndet mellan huvudborsten och insamlingsbehållaren alltid är optimalt. Ett effektivt befuktningssystem som matas från en vattenbehållare integrerad i den korrosionsskyddade ramen binder det material som borstas upp och förhindrar för sin del att damm sprids i omgivningen.

MaxiHamsteri_Sivukuva_02
Funktionsprincip för uppsamlande borstaggregat

HAMSTERIMODELLER Hamsteri Bas Hamsteri Maxi
Arbetsbredd med en sidoborste: 1850 mm 3050 mm*
Sopbehållarens volym: 500 ltr 950 ltr
Vattenbehållarens volym: 180 ltr 210 ltr
Hydraulikflöde max: 40 ltr/min 60 ltr/min
Tomvikt: 700 kg 1350 kg
Huvudborstens bredd: 1300 mm 1800 mm
Huvudborstens diameter: 750 mm 700 mm
Sidoborstens diameter: 650 mm 650 mm
Arbetsbredd med 2 sidoborstar: 2375 mm (extra) Standard 2 sidoborstar
Passar för: LM Trac 585&586; Wille 655; Volvo L30 >>>>; Lundberg 6200; Kramer 680 >>>> Volvo L60 >>>>; Komatsu WA320 >>>>; JCB 416 >>>>
ICON_Lautassirottelijat2LM_TOOLS_pieni
Lautassirotin

Tallriksspridarna i vår LM Tools-serie ökar maskinens användningsgrad och förbättrar lönsamheten vid arbete med halkbekämpning på allmänna ytor. Exakt dosering sparar material vid halkbekämpning och gör att samma mängd räcker till ett större område.

Mångsidig och kontrollerad användning

Tallriksspridarna i LM Tools-serien passar till olika redskapsbärare och fordon för fastighetsskötsel om ramen är tillräckligt kraftig för att bära tallriksspridaren och dess last. Vid konstruktionen av spridarna har man fäst särskild vikt vid den mängd som doseras och att man kan reglera strängens bredd noggrant. Men hjälp av den elektroniska styrningen kan man kontrollera både mängd och strängbredd under körning.
En skruvtransportör för över materialet till spridartallriken som sedan sprider ut materialet noggrant på vägen. Hydraulmotorn driver de roterande vingarna på spridartallriken, som slungar ut det material som skall strös ut på önskade platser enligt inställd mängd och bredd. Tekniken garanterar att slutresultatet blir det önskade, både snabbt och kontrollerat

TALLRIKSSTRÖARE S-45 S-65 S-90
Behållarens volym: 450 ltr 650 ltr 900 ltr
Arbetsbredd: 1-6 m 1-6 m 1-6 m
Tomvikt: 190 kg 390 kg 460 kg
Skruvtransportör: X X X
Elektronisk inst. av mängd och bredd: X X X
Presenning: X X X
Skyddsnät: - X X
Trappsteg: - - X
Blinkljus baktill: X X X
Mellanram för infästning: X X X
Passar för: LM Trac 485 & 486; Wille 345 & 355 LM Trac 585 & 586; Wille 455 LM Trac 680 & 685 & 686; Wille 655
LM_TOOLS_pieni
Itselastaava hiekoitin

De självlastande sandspridarna i LM Tools-serien ökar arbetsmaskinens användningsgrad och förbättrar lönsamheten vid arbete med halkbekämpning på allmänna ytor. Sandspridaren kan användas i maskiner som är utrustade med baklyft. Då kan man samtidigt använda ett annat redskap, till exempel en snöplog, frampå maskinen. Därmed kan man under en enda körning utföra både plogning och sandning.

Enkel användning trumfkort

Den självlastande sandspridaren i LM Tools-serien är bokstavligen ”självlastande”. När sandspridaren monteras baktill kan den sänkas ner med baklyftens hjälp och vinklas hydrauliskt till sin påfyllningsposition utan att föraren behöver gå ut ur hytten. I nedfällt läge kan sandspridaren backas in i grushögen för påfyllning. Sandspridaren kan vid behov användas också framtill på maskinen utan tiltbar ram. Det är lätt att sanda, in- och frånkoppling sker från hytten, vilket ger ett exakt arbetsresultat och minimal materialförbrukning. Man kan också ställa in sandmängden per meter. Arbetsbredden bestäms enligt modellen. Sandspridaren kan också vid behov utrustas med en krossaxel. Skyddsnätet förhindrar att armar och ben kommer i kontakt med krossaxeln, som fås som tillbehör.

SJÄLVLASTANDE SANDSPRIDARE SL400 SL600 SL800
Behållarens volym: 400 ltr 600 ltr 800 ltr
Arbetsbredd: 1.0 m 1.5 m 2.0 m
Rambredd 1.1 m 1.6 m 2.1 m
Tomvikt: 265 kg 350 kg 420 kg
Skyddsnät: X X X
Flödesreglerventil: X X X
Krossaxel: Extra Extra Extra
Tiltbar ram: Extra Extra Extra .
Fästen: Kunta 500-Vila-Volvo-Trima Kunta 500-Vila-Volvo-Trima Kunta 500-Vila-Volvo-Trima

Vikplog

ICON_LM_Tools_Nivelaura2
LM_TOOLS_pieni
Nivelaura

Vikplogar i LM Tools-serien

VIKPLOGAR NA2200 NA2600
Max. arbetsbredd: 2200 mm 2600 mm
Mått sammanfälld: 1950 mm 2200 mm
Hålslitskär: X X
Fjädrande skär: X X
Fästen: Kunta500-Vila-Volvo-Trima Kunta500-Vila-Volvo-Trima

Vägsladd

LM_TOOLS_pieni
Polanneterä

Vägsladd i LM Tools-serien

VÄGSLADD PT2500
Arbetsbredd: 2500 mm
Tappskär: X
Skäret kan vändas: 20 grader
Skäret kan vridas: 15 grader
Fästen: Kunta500-Vila-Volvo-Trima
LM_TOOLS_pieni

Lövsugare i LM Tools-serien. Lämpar sig för användning på både asfalt och gräs.

LÖVSUGARE LI-1700
Arbetsbredd: 1700 mm
Behållarens volym: 550 – 900 ltr beroende på basmaskinen
Hydraulikflöde max: 60 ltr/min
Lövsugarens/munstyckets vikt: 270 kg
Behållarens vikt: 300 kg
Fästen: Kunta500-Vila-Volvo-Trima

En högeffektiv flishackare för universalmaskiner.

Inga fler transporter av ris eller små träd från parkerna. Flisningen kan utföras på gallringsplatsen och man kan sprida ut flisen direkt i den närmaste omgivningen. Utnyttjar befintliga skopor på ett praktiskt sätt. Flishackaren monteras på skopan, och den kan demonteras vid behov. Passar till alla hjullastare och traktorer med frontliftar, som är utrustade med tillräcklig extra hydraulisk kapacitet. Det cylindriska skruvskäret drar in träet i flishackaren, vilket gör att det inte behövs en separat matare. Med flishackaren följer en separat slipningsutrustning, som ser till att slipningen alltid sker exakt och enkelt med hjälp av ett fäste som är färdigt inpassat för rätt position.

FLISHACKARE
Flishackarens typ: PS-10
Skärets rotationshastighet: 200-600 r/min
Hydraulikflöde: 60-70 ltr/min (max. 100 ltr)
Rotationshastighet: 500-700 r/min
Flisproduktion: 2-6 m3/h (beroende av inmatningshastigheten och råmaterialet)
Påfyllningsöppning: 120×120 mm; max stamdiameter ca 100 mm
Vikt utan skopa: 200 kg
Fäste: Fästplatta som svetsas på skopan.

Planklippare för skötsel av grönområden

En gräsklippare som passar utmärkt för lättare LM Trac-maskiner.

Planklippare
Gräsklipparens typ: Planklippare 180
Skärens rotationshastighet: 2200-2700 r/min
Hydraulikflöde: 38-45 l/min
Skärbredd: 1800mm
Skärhöjd: 50-130mm
Vikt: 200 kg
Fästen: A-Ram
Oy LAI-MU AB Tel. +358-2-83872400