LM TRAC 286

 

LM TRAC 387

 

LM TRAC 587

 

LM TRAC 687

 

Työlaitteet

Hamsteri-harjalaitteet

 

Lautassirottimet

 

Itselastaavat hiekottimet

 

Nivelaurat sekä Polanneterä

 

Lehti-imuri

 

Haketin

 

Vaakatasoleikkuri

 

Yrityksemme

Oy LAI-MU Ab on Raumalla toimiva metallialan yritys. Valmistamme LM TRAC-monitoimikoneita ja työlaitteita sekä turvaohjaamoja erilaisiin työkoneisiin.
Turvaohjaamojen valmistus on alkanut jo 60-luvun lopulla ja muodostaa edelleen merkittävän osan yrityksen toiminnasta.
Monitoimikoneiden valmistus aloitettiin vuonna 1987 yhdellä mallilla. Nykyään mallistoon kuuluu 4 erikokoista monitoimikonetta.

Toimintapolitiikka

Otamme huomioon asiakkaidemme tarpeet, toiveet ja vaatimukset kaikessa toiminnassamme. Toimitamme asiakkaillemme kilpailukykyisiä tuotteita luotettavasti, sovittujen aikataulujen ja tilausten mukaisina. Toimintamme perusperiaatteita ovat laatu, asiakaslähtöisyys, toiminnan tehokkuus ja jatkuva kehittäminen sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tyytyväiset asiakkaamme luovat edellytykset pitkäjänteiselle toiminnalle ja kannattavuudelle.

Minimoimme syntyvät jätteet ja päästöt omassa toiminnassamme. Kehitämme toimintaamme toimimalla ISO 9001- ja ISO 14001 -standardiin perustuvan laatujärjestelmän mukaisesti. Toiminnassamme noudatamme lakeja ja asetuksia sekä toiminnalle ase-tettuja vaatimuksia.

Johto on asettanut laatu- ja ympäristötavoitteet, joilla osaltamme parannamme ympäristönsuojelun tasoa. Johdon katselmuksissa varmistetaan toimintapolitiikan ajanmukaisuus ja tavoitteiden toteutuminen sekä päätetään muutostarpeista. Jokainen työntekijämme tunnistaa vastuunsa ja vastaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamisesta.

Työturvallisuus on meille tärkeintä. Työturvallisuudessa tavoittelemme 0-tapaturmaa perehdyttämällä henkilöstömme ja minimoimalla toimintamme riskit puuttumalla havaittuihin epäkohtiin. Huomioimme ympäristövaikutukset toiminnassamme ja laaduntarkkailussamme.

nettikone_laimuinspecta_iso9001ISO 14001

VALOKUVIA MATKAN VARRELTA:

Oy LAI-MU AB Tel. +358-2-83872400